ฟาร์มเกษตรอินทรีย์

พืชผักที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของธัญญมันตราปลูกโดยวิธีการออแกนิคแท้ๆ ไม่มีการใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็น ยากำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง หรือปุ๋ยเคมี และไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรม ไม่ผ่านกรรมวิธีหมักบ่มโดยการฉายรังสี ไม่ใช้ตัวทำละลายที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือวัตถุเคมีเจือปนอาหาร

/