สุราษฎร์ธานี

“สุราษฎร์ธานี” แปลว่า 'เมืองแห่งคนดี' ได้รับพระราชทานนามจังหวัดโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้และเป็นประตูสู่หมู่เกาะต่างๆ ในคาบสมุทรของประเทศไทยรวมถึงธัญญมันตราซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเขาสก

/